úvodní stránka  Domů        kontakt  Kontakt      mapa stránek  Mapa

Výplně

Nahrazují část zubu odstraněnou při odvrtání kazu nejčastěji malého a středního rozsahu. Výběr vhodného materiálu záleží na mnoha faktorech.

Existuji tři typy výplňových hmot:

  • Amalgámová výplň
  • Kompozitní (bílá) výplň
  • Skloionomerní výplň

 

Amalgámová výplň

Více jak dvěstě let používaný materiál, který má pro své antibakteriální vlastnosti, stále své uplatnění jako výplňová hmota. Je ideálním řešením u pacientů se špatnou hygienou, vysokou kazivostí a v situacích kdy není možné zajistit optimální podmínky pro zhotovení kompozitní (bílé výplně).

Při správném provedení se jedná o velmi trvanlivou výplň. Výhodou je nižší cena a relativně snadné zhotovení.

Pro svůj estetický handicap (po vyleštění stříbrná výplň) jej lze užít pouze v postranním úseku chrupu.

Jedná se o rigidní (velmi tvrdý) materiál, který není vhodný na velké dostavby a to zejména u nevitálních (mrtvých) zubů. Zub ošetřený tímto způsobem je vystaven riziku fraktury (prasknutí, rozlomení), či odlomení oslabené části zubu.

Při odstranění kazu je často nutné odvrtat větší část zubu než samotný kaz, neboť retence (uchycení) amalgámové výplně je čistě mechanická a je nutné ji v zubu zaklínit, a to i za cenu radikálnějšího broušení do zdravých tkání.

 

Fotokompozitní výplň

Hmoty, které za posledních deset let prodělaly prudký vývoj a jako univerzální materiály se využívají v celém úseku chrupu. Ve srovnání s amalgámem mají řadu výhod. Jedná se o vysoce estetickou variantu ošetření (kompozitem je možné docílit věrohodné náhrady ztracených tvrdých zubních tkání).

Při odstranění kazu stačí odvrtat pouze zkaženou část zubu. Tento šetrnější postup (ve srovnání s amalgámem) umožňuje mechanická i chemická vazba materiálu k zubu (adhezivní systém fixace).

Kompozitní výplň zub zpevní (sváže), a proto je vhodná i u rozsáhlejších defektů, zejména u zubů s oslabenou stěnou.

Aby se zajistila dlouholetá funkčnost výplně, kompozitum se vrství a osvěcuje (halogenovou lampou) po malých vrstvách. Zhotovení kompozitní výplně je tak časově i technicky náročné.

Předpokladem ošetření zubu bílou (kompozitní) výplní je velmi dobrá hygiena a v tomto ohledu spolupráce pacienta (kompozita nemají antibakteriální vlastnosti).

 

Skloionomerní výplň

Nedosahuje mechanické odolnosti amalgámu a estetických výborných vlastností kompozita.

Své uplatnění nachází jako dlouhodobě provizorní výplň. Současně se jedná o materiál, který se pro své antibakteriální vlastnosti hojně využívá v dětské stomatologii.

Je nutné si uvědomit, že výplň je jen materiál (i když zhotovena špičkovým způsobem, který moderní medicína umožňuje), nenahradí zcela plnohodnotně vlastní zubní tkáň navždy. Všechny výplňové materiály se časem opotřebí, a proto je nutné v rámci pravidelných prohlídek kontrolovat jejich stav (funkčnost, vzhled).

Zubní ordinace Beroun 2009 © | Developed by Kinet