úvodní stránka  Domů        kontakt  Kontakt      mapa stránek  Mapa

Snímatelné náhrady

Snímatelné náhrady jak vyplývá z názvu představují náhrady zubů, které se uchytávají na zbývající zuby různým mechanismem a je možné je kdykoliv podle potřeb z úst vytáhnou a znovu nasadit, děje se tak zejména v rámci pravidelné hygienické údržby protézy.

 

Snímatelné náhrady s jednoduchými kotvícími (retenčními) prvky

Jedná se o nejjednodušší typ snímatelné náhrady, retenčním (uchytávacím) mechanismem jsou prosté drátěné spony, kterými drží vlastní protéza na zbývajících zubech. Pro řadu nevýhod jsou často používány jako provizorní řešení.

Drát, ze kterého jsou spony vyrobené, se při každém nasazení a snímání protézy ohýbá, povoluje. Držení protézy se pak postupem času zhoršuje. Při jejich opětovném „napružení", které se realizuje tzv. z ruky, tak aby protéza znovu držela (nepadala), se po každé uvedené manipulaci s protézou na zuby přenáší nekontrolovatelná a těžko odhadnutelná velikost páčivé síly, neboť nastavenou sílu není možné změřit. Zuby jsou tak nesprávně páčeny a přetěžovány. Výsledkem při dlouhodobém řešení je zvyšování jejich pohyblivosti a následná možná ztráta.

Nevýhody:

 • postupná likvidace zbývajících zubů (zuby jsou přetěžovány nesprávně přenášeným tlakem)
 • chabá retence (vazba na zbývající zuby je omezená)
 • chabá stabilita náhrady

Výhody:

 • ekonomicky nejdostupnější řešení

 

Skeletové náhrady

Skeletové náhrady představují kvalitnější náhrady, a to zejména ve svém stabilnějším ukotvení na zbývajících zubech. Součástí vlastní kovové kostry (skeletu) náhrady jsou tzv. rigidní (lité) nedrátěné spony, jejich jednotlivá ramena nepovolují, lépe tak uchytávají protézu na zbývajících zubech.

Spony jsou odlité vcelku z jednoho kovu, kterého hodnoty pružnosti jsou předem definovány (určeny). Není možné je ohýbat (tzv. opakovaně aktivovat) z ruky, a proto se páčivé síly při manipulaci s protézou dají odhadnout a jejich vliv na zuby je minimalizován.

Tvar spon je pečlivě individuelně navržen a na sádrovém modelu konkrétních zubů (získaného po otisku v ústech) označen přesným přístrojem (paralometrem) tak, aby minimalizoval páčení při snímání a nasazování protézy.

Zuby sousedící s mezerami vzniklými po ztrátě zubu se většinou opatřují specielně uzpůsobenými korunkami, se sponami pevně spojenými (často tzv. frézované). Důvodem je jednak jejich ochrana při zátěži (žvýkání), přenášejí totiž tlak i za zuby nahrazované v protéze a současně dlahování (spojení) zubu s oslabenou kostí.

Nevýhody:

 • rigidní kovové spony nesplňují vysoké estetické nároky na ošetření (přechod náhrady na zbývající zuby je znatelný)

Výhody:

 • poměrně kvalitní retence (ukotvení) a stabilita náhrady.

 

Hybridní náhrady

Hybridní náhrady: jedná se o snímatelné náhrady kotvené na zbývající zuby zásuvnými spoji popřípadě systémem dvojkorunek (tzv. teleskopy).

Představují nejvhodnější a z hlediska nošení a estetiky nejkomfortnější variantu snímatelné náhrady. Ukotvení náhrady je možné přes zásuvné spoje tvarově různě modifikované,a to vždy na principu tzv. matrice a patrice, pro lepší představu, jde často o princip patentních knoflíků. Přechod náhrady na zbývající zuby je téměř neznatelný. Rovněž stabilita náhrady je velmi dobrá.

Podmínkou ošetření je nutnost opatřit zuby sousedící s mezerou umělou korunkou, ta nese jednu část zásuvného spoje. Současně je nutná aktivace, kost a sliznice se jako pod každou snímatelnou protézou v čase mění tak, že před tlakem ubývají. Proto je nutné pravidelně stabilitu a balancování protézy kontrolovat a provádět tzv. Rebazi (doplnění pryskyřice do protézy) kvůli zmiňovanému úbytku kosti a zhoršení stability protézy.

Nevýhody:

 • nutnost aktivace - část zásuvného spoje v protéze se časem opotřebí a je nutné ji vyměnit
 • nutná tzv. rebaze (doplnění pryskyřice do protézy v místě dosedu protézy)
 • permanentní investice, ekonomicky náročnější varianta ošetření.

Výhody:

 • esteticky nejkomfortnější varianta snímatelné náhrady (přechod náhrady na vlastní zuby je téměř neznatelný)
 • velmi dobrá stabilita a retence (ukotvení náhrady) protézy ve srovnání s celkovou snímatelnou náhradou
 • v určitých situacích představují plynulý přechod mezi ošetřením bezzubé čelisti implantáty (fixním typem ošetření) a celkovými snímatelnými náhradami. Vlastní protéza se nasazuje na ponechané specielně upravené zuby (velmi často se jedná o dva špičáky, zuby jsou opatřeny různými variantami attachmentů neboli spojů ve tvaru kuličky, třmenu, atd.)

 

Celkové snímatelné náhrady

Jedná se o náhradu všech zubů (tzv. zuby do skleničky)

Nevýhody:

 • chabá retence (uchycení) protézy zejména v dolní čelisti, zde se nabízí možnost alternativy s ukotvením protézy na dvou implantátech (hybridní náhrada)

Výhody

 • ekonomicky nejdostupnější řešení
Zubní ordinace Beroun 2009 © | Developed by Kinet